Personalizce se vyplácí - ta rozumná

1. 8. 2015
5 min

Personalizace je dnes nedílnou součástí alespoň části online marketingových aktivit. Možná ji děláte, ale nevíte o tom. Možná se o ni snažíte, ale tápete. Zkuste se proto na chvíli zastavit , zhluboka vydechnout a pokuste se personalizaci věnovat nějaký čas. Sami uvidíte, že pečlivá příprava a promyšlená personalizace dokáže svým přínosem překvapit i zaryté skeptiky.

Na začátku jste vy

Začněte tím, že si uvědomíte, jaký sortiment nabízíte a které produkty jsou pro vás klíčové. Poté se zamyslete nad tím, jaké produkty spolu souvisejí a které jsou naopak diametrálně odlišné. Cílem je segmentace vašeho kompletního sortimentu do skupin produktů, které budete k personalizaci využívat.

Jaké máte uživatele a jak se chovají

Definujte si, jací jsou vaši uživatelé. Umíte je podle nějakého klíče rozdělit? Sledujete mezi uživateli nějaké stabilní vzory nákupního chování? Podléhá váš sortiment sezónnosti? Najděte odpovědi na tyto a další otázky, týkající se vašich zákazníků a jejich nákupních zvyklostí. Jděte do hloubky . Čím lepé svoji cílovou skupinu pochopíte, tím lépe je poté bude moci členit.

Nezůstaňte u cílové skupiny jako u celku. Rozdělte si uživatel dle pohlaví, věku, zájmů atp. Lidi, kteří přicházejí na váš eshop zajímají různá témata a na stránky přicházejí s jiným záměrem.

Jak mi pomohou aplikace

Jak je umí segmentovat váš eshop a do jaké míry umí se skupinami příjemců pracovat systém na rozesílání newsletterů. Sumarizujte všechny možnosti , které vámi využívané systémy nabízejí. Díky tomu zjistíte, kde všude a do jaké míry budete moci s personalizací pracovat. Budete na své uživatele cílit v rámci eshopu? Zacílíte na ně přes placené kampaně (remarkeitng/retargeting)? Využijete pro individuální oslovení uživatelů personalizované newslettery nebo zkusíte personalizované SMS kampaně? Je to na vás!

Vytvořte si plán personalizace a implementace

Rozhodněte, do jaké hloubky s personalizací půjdete. Jaké kanály využijete a za jakým účelem. Nic nedělejte pro nic za nic. Vše si odůvodněte a zamyslete se, zdali bude takové cílení mít smysl.

Následně si sepište, co vše potřebujete pro spuštění udělat – jaké programátorské úpravy si personalizace vyžádá, kolik bannerů a s jakou tématikou necháte udělat, jaké scénáře v rámci email a SMS marketingu spustíte, či jak koncipujete remarketing.

Kdy se personalizaci raději vyhněte

Malé projekty, s minimálními rozpočty na online marketing a PPC kampaně by měly využít pouze základní varianty personalizace, jakými je například upseling nebo reseling zmíněný výše. Důvodem je finanční náročnost a návratnost investice do personalizace. Abyste si byli schopni určit, zdali má smysl do personalizace investovat, uvedeme si vše na krátkém příkladu.

Představte si, že jste majitel eshopu, který má denně 10 000 unikátních návštěv a v databáze příjemců newsletterů čítá 12 000 kontaktů. V takovém případě uvažujte nad tím, zdali se vám nějaká pokročilá personalizace na stránkách vyplatí. Zkuste nejprve upseling a reseling a poté přidejte personalizaci vůči jednotlivci (schopnost eshopu nabídnout jednotlivci zboží na základě jeho předchozího zájmu).

Dejte však pozor, abyste do personalizace nevkládali čas i peníze zbytečně. Existují totiž příklady, které hovoří v neprospěch personalizace. Často se jedná o situace, kdy je populace cílových uživatelů příliš malá na to, aby se individuální cílení reklamy vyplatilo.

Možná vytvoříte mnoho personalizovaných newsletterů, necháte grafika zpracovat mnoho bannerů pro konkrétní cílení, vytvoříte kampaně, které budou uživatele dle jejich zájmu oslovovat (a to jak na přímo, tak v rámci remarketingu) a ve výsledku zjistíte, že cílíte na skupinu čítající jen 20 uživatelů. V takovém případě si položte otázku, zdali se vám personalizace v takovém rozsahu vůbec vyplatí.

Nemáte čas brouzdat internetem?