Co si vlastně představit pod pojmem internetový marketing?

15. 10. 2013
6 min

Vzhledem k obvyklé definici, která popisuje internetový marketing jako obdobu klasického marketingu (akorát na internetu), je nejlepším možným začátkem našeho článku pokusit se definovat marketing jako takový. Za nejzdařilejší definici odjinud považujeme tuto: „Marketing je proces řízení, jehož výsledkem je předvídání, poznání, ovlivňování a v konečné fázi uspokojení potřeb a přání zákazníka efektivním a výhodným způsobem, zajišťujícím splnění cílů organizace“. (http://marketing.topsid.com/)

Možných definic pojmu marketing je totiž nepřeberné množství a liší se podle vkusu a momentálních nálad jejich tvůrců, k větší nebo menší škodě na celkové stručnosti a srozumitelnosti. Naše definice tedy může být třeba taková: Marketing je soubor činností vedoucích k prosperitě, a to přizpůsobením podnikání situaci na trhu, a zčásti přizpůsobením trhu našemu podnikání.

Nyní můžeme s klidným svědomím říci, že Internetový marketing je prodlouženou rukou marketingu obecného, s využitím internetu a cílený na internetové prostředí.

 

Internetový marketing – internet jako zdroj informací

Prostředky nebo fáze marketingu ve své jednoduchosti shrnuje takzvaný marketingový mix. Jeho nejstarší a možná nejtrefnější definice (4P) pochází již z první poloviny dvacátého století - nabádá k samostatnému nazírání na fáze produkt (Product), cena (Price), distribuce nebo umístění (Placement) a propagaci (Promotion). Další desítky autorů přirozeně tvořily další a další definice, které jednou rozdělily jednu kategorii na další, jindy sloučily kategorie dohromady. Z řady možných definic je možné čerpat celkem jednoduché shrnutí: Abychom byli úspěšní, musíme brát v potaz požadavky trhu již při tvorbě produktu, potom také při plánování distribučních kanálů a v neposlední řadě při jeho propagaci. Ať tak či tak, celý proces, který nazýváme pro zjednodušení marketingový mix, vyžaduje ve všech myslitelných bodech neustálý přísun čerstvých a exaktních informací. Za internetový marketing tedy zcela správně můžeme považovat už celý proces shromažďování a vyhodnocování dostupných dat, který předchází provedení některého z jednotlivých kroků marketingového mixu, pokud k němu využíváme především internet. Podcenění přípravné fáze v rámci internetového marketingu často předem diskvalifikuje velkou část subjektů ze soutěže o pozici na trhu a prosperitu.

 

Internetový marketing – produkty na internetu

Internet můžeme chápat jako největší tržiště všech dob, se všemi plusy a mínusy, co taková velikost obnáší. Váš stánek může najednou vidět půlka světa, nebo také vůbec nikdo, to jsou ty výhody a rizika. Informace, které zákazník potřebuje vědět, můžete prezentovat přehledně a jasně statisícům lidí, nebo je na Vašich stránkách nikdo nenajde, i to je internetový marketing. Internet jako informační fenomén moderní doby Vám umožňuje vytvořit produkt a jeho vizuálně-informační náplň tak, že budete úspěšnější, než Vaše konkurence. Nebo taky naopak. To vše je internetový marketing v souladu s nejjednoduššími definicemi a, nutno podotknout, i se zdravým rozumem.

 

Internetový marketing – buďte vidět

Vytvořili jste produkt, který odpovídá požadavkům trhu, prezentujete ho na vkusně vyvedených internetových stránkách nebo e-shopu, a návštěvníci nikde? Třetí nejčastější chybou v rámci internetového marketingu je přesvědčení, že si Vás lidé najdou sami. Omyl! Pokud se chystáte prodávat to, co lidé chtějí, musíte se vyrovnat s tím, že už to pravděpodobně prodává někdo jiný a Vy budete muset dohnat jeho náskok, být vidět lépe, než on, přitáhnout větší pozornost. Pokud jste vytvořili produkt, který zatím nikdo neprodává, bude to nejspíš tím, že ho nikdo nechce. S touto variantou se řada obchodníků smiřuje jen velmi nerada. Jakkoliv geniální Váš produkt je, je to trh, který ho prodá. Pokud pro daný produkt trh neexistuje, musíte ho vytvořit a to není zadarmo. Internetový marekting zahrnuje všechny procesy, které Váš produkt zviditelní a nabídnou ke koupi. Strategie, jak být na internetu vidět, obsahuje internetový marketing ve svých podmnožinách, jako je SEO, PPC, bannerová reklama, email marketing. Všechny prostředky internetového marketingu uplatňuje ve svých strategiích ve prospěch svých zákazníků také firma IT STUDIO s.r.o.

 

Nemáte čas brouzdat internetem?