Co je to newsletter?

29. 5. 2019
Martina Zoubková
Marketingová specialistka
7 min

V dnešní době se s newslettery setkal snad každý vlastník mailové schránky. Ať už jste na pozici odesílatele nebo příjemce, není potřeba vysvětlovat, že newslettery patří téměř do každé marketingové strategie a obecně mají na svém kontě velmi příznivé výsledky. Dneska ale přeskočíme všechny rady a tipy, jak pomocí newsletterové strategie dosáhnout závratných prodejů a podíváme se teoretickou stránku mailingových kampaní.

Co je newsletter

Co je newsletter?

Newsletter je anglický termín označující zpravodaj (leták) zasílaný v elektronické podobě. Jedná se o účinnou formu internetového marketingu, která má za cíl informovat příjemce o novinkách, akcích či událostech. Newsletter je rozesílán pomocí specializovaného systému na distribuci hromadných emailových zpráv. Nejčastěji bývá zpracován v grafické podobě v HTML či jako obrázkový leták. O úspěšnosti newsletteru rozhoduje poutavost zasílaných informací, grafické provedení či čas odeslání zprávy.

Z toho právního pohledu je newsletter obchodní sdělení a vy pro jeho zaslání (nebo obdržení) potřebujete aktivní souhlas získaný podle pravidel GDPR.

 

Newslettery pro zákazníka – hrozba nebo hodnota?

Stručnou charakteristiku už máme, ale co je vlastně newsletter v praxi? Nejprve se zaměříme na zákazníka a jeho vnímání obchodních sdělení. Ano, spousta z nich by na otázku ,,Co je newsletter?“ odpověděla, že je to spam. To však není pravda. Z právního hlediska je spam nevyžádaná pošta, zatím co newsletter (samozřejmě zaslaný podle pravidel) je zasílaný na základě dobrovolného a vědomého souhlasu.

Kvalitní newsletter je také velice úspěšná komunikační metoda, kterou se firma snaží budovat a udržovat komunikaci se zákazníkem a přizpůsobit svoje služby právě zákazníkovým potřebám. Zní to sice jako marketingové klišé, ale výsledky promyšlených a ideálně personalizovaných kampaní jsou jasným důkazem, že mailing, který není jen "zahlcením schránky" je velmi úspěšným prodejním kanálem.

 

Co představují newslettery pro firmu?

A co je newsletter z pohledu firem? Pokud je strategie v rámci newsletterů správně nastavena, jde v podstatě o win-win situaci. Znamená to, že zákazník se snadno a rychle dozví např. o akční nabídce, díky které ušetří. Právě toto vyvolá zvýšení poptávky, které bude mít za následek vyšší objem tržeb jednotlivých firem. 

To však neznamená, abyste rozesílali newslettery bez rozmyslu. Je nutné si uvědomit, že newsletter je vlastně produkt, který by měl mít v sobě zahrnuty tzv. 4P marketingového mixu – cena, výrobek, propagace a distribuce. A to tak, že pokud zákazník stráví nad čtením newsletteru nějaký čas, chce, aby dostal určitou protihodnotu v podobě například jasných informací o slevových akcích. Dále musí newsletter zahrnovat uživatelskou přívětivost v podobě srozumitelně a jednoduše dostupným hlavním myšlenkám sdělení. V neposlední řadě je důležitá i konzistence v rámci způsobu celofiremní komunikace.

Výhody newsletterů

Pokud se výše uvedené zásady dodrží, můžeme na otázku "co je newsletter" odpovědět, že jde o formu konkurenční výhody v podobě:

  • nulových nákladů na distribuci (ve srovnání s tištěným formátem)

  • nižších, téměř minimálních nákladů na vytvoření newsletteru

  • možnosti snadného odlišení se od konkurence a zaujmutí příjemce pomocí graficky zajímavě zpracované nabídky

  • cíleného oslovení stávajících zákazníků.

Efektivita newsletterů

Jak zvýšit efektivitu newsletterů?

A přece jen na téma zlepšování efektivity došlo, alespoň okrajově. Myslete na to, že cílem newsletteru je zákazníka zaujmout a ne odradit, pracujte s tím v každé navrhované mailingové strategii. Komunikace by neměla být jednosměrná (my vám pošleme tuny nabídek a vy si je přeberte), ale ideálně přizpůsobená každému zákazníkovi. K dispozici máte jistě kvanta dat, která můžete využít pro tvorbu co nejúspěšnějších strategií. 

To stejné platí i pro jednotlivé newslettery. Tvořte stručné a výstižné texty zasazené v poutavém a funkčním vizuálu. Zjistěte, co vaše zákazníky zajímá, co se chtějí dozvědět a kolik času tomu chtějí věnovat. A hlavně testujte, zkoušejte a vyhodnocujte.

Více o této problematice se dočtete v těchto článcích:

 

 

 

Nemáte čas brouzdat internetem?