Zboží.cz mění cenové podmínky služeb

22. 1. 2013
4 min

Největší zbožový vyhledávač v Česku, portál Zboží.cz od 1.3.2013 zpoplatní doposud bezplatné zobrazení produktů. Služba s názvem Zboží Základní umožní e-shopům prezentaci svých produktů za cenu 0,20 Kč bez DPH za proklik. Tarif umožňující přednostní zobrazení (Zboží Standard) zůstává beze změn.

Srovnávač Zboží.cz dosud umožňoval prezentaci produktů zdarma (bez platby za proklik), nebo se zpoplatněním části produktů metodou PPC (platba za proklik). Od prvního března dochází při zachování ostatních služeb ke zpoplatnění i dosud bezplatných produktů metodou PPC. Stále tak můžete ve variantě Standard metodou aukčních prokliků zvýhodňovat vybrané produkty v katalogu, nově ale odpadá možnost prezentovat jakýkoliv produkt zcela bezplatně.

Níže uvádíme odlišnosti jednotlivých tarifů.

  Zboží Základní Zboží Standard
zobrazení položek ve fulltextu ano
(za placenými – při výchozím řazení)
ano
(před neplacenými – při výchozím řazení)
aktualizace dat ano – 3x týdně ano – 1x za 24 hodin
zobrazení v produktech ne ano
zobrazení v kategoriích ne ano
přístup ke statistikám ne ano
hodnocení obchodu uživateli ano ano

Další informace o nových pravidlech a srovnání tarifů naleznete zde .

I přes tento krok s největší pravděpodobností zůstane portál Zboží.cz pro drtivou většinu obchodů velice významným zdrojem nových zákazníků. Naše společnost si je však zároveň samozřejmě dobře vědoma, nakolik je pro Vás, provozovatele e-shopů, důležité optimalizovat náklady související s provozem obchodu. Z těchto důvodů jsme pro Vás připravili funkční rozšíření obchodu, umožňující Vám individuálně pro každou položku nastavit, zda se má tato exportovat do portálu Zboží.cz či nikoliv, respektive zda máte naopak zájem zajistit přednostní výpis této položky (pomocí služby Zboží Standard). Toto nastavení je pak k dispozici nejen přímo na skladové kartě položky, ale také v rámci funkce Hromadný import.

Máte tak k dispozici nástroj, kterým můžete značnou měrou ovlivnit náklady související se zobrazením Vašich položek na tomto portálu.
Cena realizace funkčního rozšíření pro nastavení exportu položek na portál Zboží.cz je
2 550,- + 21% DPH.

V případě Vašeho zájmu na zajištění výše uvedených úprav pro nastavení exportu položek na Zboží.cz nás neváhejte kontaktovat na adrese obchod@itstudio.cz .

 

comments powered by Disqus

Nemáte čas brouzdat internetem?