Případová studie: Nové optimalizované PPC kampaně zvedly tržby o více než 270%

8. 12. 2014
4 min

Výchozí situace

Morex spol. s r. o. patří mezi přední české firmy, zabývající se výrobou a prodejem proutěných výrobků a materiálů určených k pletení. Jejich produkce je určena jak pro velkoobchody, tak koncovým zákazníkům. Společnost tyto produkty prodává v eshopu pedig-prouti.cz.

 

 

Když na konci léta IT studio přebíralo online marketing eshopu, nepatřil kanál placených reklam k efektivním zdrojům, jež generuje tržby. Stabilně bylo spuštěno pouze AdWords, kde brandové fráze představovaly jediné konverzní výrazy. Kampaně neměly strukturu, inzerce se umísťovala zcela mimo konverzní pozice a byla zacílena na nerelevantní uživatele. Sklik nebyl zahrnut do portfólia online kanálů vůbec, přestože organické vyhledávání v Seznamu generovalo více návštěvnosti než Google.

Postup řešení

Hlavním cílem tvorby nových placených kampaní bylo tedy vytvořit efektivní obchodní kanál generující tržby a především zisk. Dílčí cíle pak představovalo oslovení opravdu relevantních potencionálních zákazníků a zvýšení povědomí o brandu pedig-prouti.cz

Postup řešení byl následující:

  • Obecné definování person
  • Analýza klíčových slov, konverzních položek a stránek vykazujících vyšší míru interakce
  • Navržení struktury kampaní
  • Tvorba klíčových frází a inzerce
  • Nastavení efektivních a zároveň ekonomických cen prokliku
  • Spuštění remarketingu
  • + následná optimalizace s důrazem na vyloučení nerelevantních návštěv

 

Výsledky

 

Za první tři měsíce spuštění nových kampaní metriky ukázaly výrazně lepší výsledky než ve srovnávaném předchozím roce. Výrazně stoupl jak celkový počet návštěv, tak množství nových návštěvníků webu. Míra okamžitého opuštění klesla téměř o polovinu a počet stránek na návštěvu se naopak signifikantně zvýšil.

Ale hlavně došlo k nárůstu tržeb o 277 %

Tato čísla shrnují výkon jak AdWords, tak Skliku.

Pokud provedeme meziroční srovnání pouze AdWords získáme následující výsledky.

Jediný pokles vykázal ukazatel konverzního poměru elektronického obchodu. Příčinu poklesu lze vysvětlit charakteristikou původních, brandových kampaní, které do jisté míry substituovaly organické vyhledávání (přes souběžné SEO práce). Pro, uživatele obeznámené s brandem pedig-prouti, tato inzerce v horní pozici vyhledávání představovala běžný zdroj přístupu na web.

Nemáte čas brouzdat internetem?