93 nových klíčových slov na 1. až 3. pozici Google díky linkbuildingu

25. 6. 2019
Martin Kuchovský
Vedoucí marketingu, SEO specialista
8 min

V dnešním článku vám podrobně představíme způsob, jakým jsme zvýšili návštěvnost a tržby e-shopu jatagan.eu díky linkbuildingu. Pro bleskový skok k podkapitolám textu použijte přiložený obsah:


Obsah

  1. Proč dělat linkbuilding

  2. Využité taktiky
  3. Průběh kampaně
  4. Výsledky
  5. Co si z toho vzít

Proč dělat linkbuilding

Linkbuilding je dílčí oblastí optimalizací pro vyhledávače (SEO). Jedná se o aktivní budování zpětných odkazů (linků) na web za účelem zvýšení jeho návštěvnosti. Nové odkazy přispívají růstu návštěvnosti webu přímo, ale také nepřímo vlivem zvyšování pozic ve vyhledávačích jako Google či Seznam.

Společně s kvalitním obsahem webu je linkbuilding dlouhodobě považován za základní pilíř SEO, jak ukazuje například obsáhlá studie autorityhacker.com nebo výzkum Randa Fishkina (obojí z roku 2019). Pro drtivou většinu e-commerce projektů se mu tak má smysl aktivně věnovat. Tedy pokud chcete, aby na váš e-shop chodili návštěvníci. Na řádcích níže si ukážeme, jak může vypadat linkbuildingová kampaň s malým rozpočtem.

Linkbuildingové taktiky

Způsobů, jak se dopracovat k zisku zpětných odkazů na váš web je spousta. V IT STUDIU se vždy snažíme nakombinovat více osvědčených metod dohromady. Výsledkem linkbuildingu je pak rozmanité portfolio odkazů, které působí přirozeně. Jak jsme tedy odkazy získávali u jatagan.eu?

A. Ego baiting

Základem kampaně byla spolupráce s weby samotných zákazníků jataganu. Našli jsme celkem 68 stránek amatérských i profesionálních nožířů. Majitele jsme oslovili s profesně zaměřenými otázkami a za zodpovězení jim poskytli: 1) zveřejnění rozhovoru na webu jatagan.eu a 2) vytvoření fotogalerie na facebookové stránce jatagan.eu. Odpovědi ochotně poskytlo 22 z nich. Jak jsme očekávali, zveřejnění rozhovoru na největším českém oborovém obchodě bylo pro nožíře příjemné. Několik z nich se na rozhovor samo odkázalo (odtud pojmenování ego baiting, neboli „návnada na ego“). Další nám odkaz ze svého webu poskytli jen proto, že jsme je o to poprosili.

B. Barter

Druhým tahounem kampaně se ukázaly být produkty. S pomocí vyhledávání Google jsme našli portály zaměřené na outdoorové aktivity a zaslali jim naše skandinávské nože k testování výměnou za odkaz. Uživatelé milují recenze a hodnocení produktů, zájem o recenzování našich produktů byl tak mezi provozovateli webů vysoký.

C. Výměna

Jelikož máme webů více, mohli jsme pár odkazů získat výměnou. Nebylo jich sice moc, náklady jsou však v tomto případě nulové.

D. Inzerce

Odkazy od nožířů a recenze produktů jsme podpořili i placenou inzercí v oborově příbuzných magazínech. Výsledkem byla série článků týkajících se různých oblastní nožířského řemesla. K inzerci jsme vybírali pouze autoritativní weby, které nejsou přeplněné reklamou.

Jelikož je jatagan.eu webem s dlouholetou historií, pomohly nám v kampani samozřejmě i odkazy vznikající bez našeho přičinění. V drtivé většině se jednalo o diskuzní příspěvky na českých i zahraničních fórech o výrobě nožů a kovařině. V kombinaci s odkazy, které jsme vytvořili my tak vznikl zdravý a silný mix.

Průběh kampaně

První odkazy z barteru a ego baitingu se začaly objevovat koncem října. Už v listopadu jsme tak zaznamenali mírný nárůst návštěvníků z neplaceného vyhledávání, celkový počet klíčových slov mezi 1. a 3. pozicí na Google však poklesl. Klasika. Vyhledávače takto u zavedených webů reagují na linkbuildingové kampaně často. Budování odkazů vyžaduje trpělivost. První získané domény vedou zpravidla ke krátkodobému poklesu. Teprve delší příval kvalitních odkazů z nových domén Google a Seznam přesvědčí, aby webu přidělili lepší pozice ve výsledcích vyhledávání. V následujících měsících tak náš přísun odkazujících domén pokračoval. Předně jsme se snažili získávat odkazy z domén, které jsou na Google samy o sobě úspěšné:

Předně jsme se snažili získávat linky od partnerů, kteří jsou na Google sami úspěšní.

 

Partnery oslovujeme vždy postupně. Začínáme s těmi, jejichž domény jsou z hlediska akvizice odkazu nejlukrativnější.


S přelomem roku se již počet návštěvníků z vyhledávání stabilně zvyšoval, v lednu 2019 jsme na web z neplaceného vyhledávání dostali o 22 % více uživatelů než v lednu 2018. Růst pozic však pořád nebyl takový, jaký bychom si představovali. Začali jsme tak se ziskem odkazů z oborových magazínů, které jsou s e-shopem obsahově spjaté a umisťují se tak ve vyhledávání na podobná klíčová slova. Vyplatilo se. Celkový vývoj kampaně ilustruje graf níže:

Výsledky

Trpělivost a úsilí vložené do budování odkazů byly odměněny výrazným zviditelněním e-shopu ve vyhledávači Google. Celkový vývoj shrnuje graf níže:

Trpělivost a úsilí vložené do budování odkazů byly odměněny výrazným zviditelněním e-shopu ve vyhledávačích.

 

Vyhledávač Google odměnil pilnou práci zviditelněním domény ve výsledcích vyhledávání.


30+ získaných odkazů zajistilo 97 nových klíčových slov na 1. až 3. pozici Google. To je vzhledem k velmi úzkému zaměření e-shopu skvělý výsledek. Růst pozic pak šel samozřejmě ruku v ruce s růstem návštěvnosti a tržeb plynoucích z neplaceného vyhledávání.[1]

Naše linkbuildingová kampaň však měla i další pozitivní dopady, které nespadají přímo do SEO:

  • Poskytla skvělý materiál pro sociální sítě. Fotogalerie nožířů byly hojně komentované a sdílené.
  • Posílila referral návštěvnost. Odkazy na stránkách nožířů přinášejí každý měsíc návštěvnost a objednávky.
  • Utužila vztahy s oslovenými nožíři. Řemeslníci byli přirozeně za pozornost a zviditelnění rádi. Spolupráce byla oboustranně výhodná.

Co si z toho vzít

Linkbuilding je v roce 2019 stále skvělým způsobem k navyšování návštěvnosti webů a e-shopů. Jestli už máte vyladěný obsah (on-page) a technické řešení webu, doporučujeme se do budování odkazů pustit. Začít můžete sami s naším návodem SEO svépomocí II. – off-page faktory & linkbuilding. Do pokročilejších taktik se však raději bez pomoci SEO specialisty nebo linkbuildera nepouštějte.

Chcete zvýšit návštěvnost a tržby z neplaceného vyhledávání? Napište na kuchovsky@itstudio.cz, vytvoříme vám linkbuildingovou strategii šitou na míru.


[1] Konkrétní čísla týkající se tržeb a návštěvnosti e-shopu jatagan.eu jsou důvěrná a nejsou tak veřejně publikovatelná.

Nemáte čas brouzdat internetem?