Kam zaregistrovat svůj eshop

17. 6. 2015
6 min

Stejně jako jsou bohaté a rozmanité formy, strategie a taktiky marketingu ve fyzickém světě, jsou i v prostředí internetu. Jsou ale samozřejmě odlišné a protože je tematika internetového marketingu poměrně mladá, vyznačují se hlavně tím, že většina z nich je využívána nedostatečně (na tyto metody se zapomíná) či jsou využívány nevhodně. Zapsání Vašeho e-shopu do vyhledavačů, e-shop katalogů, internetových tržišť a srovnavačů cen patří rozhodně mezi významné marketingové strategie.

Zapsání e-shopu do vyhledavačů a katalogů s profily elektronických obchodů

Začleněním do internetových vyhledavačů a katalogů s e-shopy by měla začít každá dráha elektronického obchodu na Internetu.

Internetové vyhledavače zpravidla hledají odkazy pomocí svých robotů(crawlerů), kteří Váš e-shop dokáží analyzovat a zapsat do vyhledavače. Zde je nejdůležitější Vaše SEO strategie (inspirovat se můžete z článků zde), zapsání správných meta-informací do hlavičky e-shopu. V ČR jsou dva velké vyhledavače, které investují mnoho prostředků do reklamy nejen na Internetu, ale i v ostatních médiích a zaujímají velké procento vyhledávacích služeb. V obecné rovině by při zapsání do těchto vyhledavačů měl být subjekt v českém prostředí plně dohledatelný, ale je rozhodně dobré myslet i na užší specifické skupiny uživatelů a zapisovat odkaz na e-shop i na specializované portály a katalogy.

Nejvýzamnějšími vyhledavači u nás jsou:

  • Seznam.cz
  • Google.cz
 

 

Do e-shop katalogů zpravidla zapisujete odkaz na váš e-shop sami. V podstatě se jedná o specializované servery, které se zabývají vedením katalogů odkazů dle různých kriterií na Internetu. Dle zaměření prezentace a jejího jazyka je nutné dále rozlišit domácí a zahraniční katalogy a na všeoborové a specializované katalogy. Velkou pozornost byste měli věnovat tomu, jakým způsobem váš odkaz na e-shop zadáváte do těchto katalogů.

 

Je dobré přemýšlet, do kterých katalogů opravdu chcete zapsat svůj odkaz a kam byste svůj e-shop raději zapisovat neměli. Pokud daný katalog například obsahuje bannery s erotickým nebo nelegálním obsahem, nebo pokud je v katalogu větší množství odkazů, které nikam nevedou, je lepší tam nebýt zapsaný, zejména proto, že i vám by potom např. Google mohl snížit rating a posunout vás níže ve svých výsledcích vyhledávání. Vybírejte kvalitní katalogy a portály, které jsou lidmi využívány.

Po uplynutí doby, kdy si portál vyhrazuje zkontrolovat platnost vašich dat, si nezapomeňte zkontrolovat, zda je váš e-shop skutečně zařazen na místě, které požadujete.

Mezi nejvýznamnější katalogy u nás patří:

  • Firmy.cz
  • Najisto.cz
  • ZlateStranky.cz

 

 

Dále je také dobré uvažovat o placeném zobrazování odkazů na Váš e-shop, který bude potom zobrazován na předních místech a je proto větší pravděpodobnost, že právě na Váš odkaz zákazník klikne.

Pokud nemáte úplně přehled o vyhledavačích a seo politice e-shopů, je velmi moudré uvažovat o nezávislé analýze a pomoci třetí strany, která Vám pomůže správně využít možností internetového marketingu. Internetový Marketing.

Export produktů na internetová tržiště a srovnavače cen

Vložení katalogu s produkty na internetová tržiště v sobě skrývá jeden z největších potenciálů internetového marketingu. Je to poměrně nový a v mnoha ohledech dokonalejší způsob propagace vašich výrobků. Zboží bývá vkládáno pomocí XML dokumentu, nazývaného feed, který musí mít danou strukturu (tu si určuje každé tržiště samo).

Velká tržiště poskytují vlastní API které dokáže přímo propojit databázi vašeho e-shopu a daného tržiště.

Zapisování do dalších portálů se specializovaným způsobem prodeje

Existují další způsoby, jak nabídnout nebo zviditelnit vaše produkty na Internetu. Zde záleží na produktovém i zákaznickém zaměření vašeho e-shopu. Malé firmy můžou nabízet své akční nabídky do portálů s nábídkovými aukcemi. Velké firmy se často pouštějí do obchodních soutěží na portálech s B2B poptávkovými aukcemi. Pokud obchodujete se službami, je dobré zapisovat na portály s e-tendery.

Kontinuální a iterační přístup k zapisování

Je dobré, aby se po určité době znovu překontrolovaly dosavadní zápisy na portálech, zpřesnily se a docházelo k novým zápisům na nové portály. Tzn. každou novou iterací by se mělo něco zlepšit a přidat zároveň s kontrolou již zapsaných odkazů. Při každé iteraci by se měla také sledovat vaše konkurence, kam se mezitím dostali oni, odhadnout, co plánují a jaké metody marketingu používají.

 

 

Nemáte čas brouzdat internetem?