Jak ovlivnilo odstranění pravého sloupce v Google PPC reklamu

22. 7. 2016
4 min

Na konci února provedl Google poměrně radikální krok v rámci placené PPC inzerceodstranil celý pravý sloupec ve výsledcích vyhledávání. Ihned se objevily spekulace ohledně dopadů takového opatření. Vzroste cena za proklik, cena inzerce, malí inzerenti si již ani neškrtnou, apod.

Jaká je ale realita po necelém půlroce od úpravy SERPu? Vybrali jsme jeden reprezentativní účet, abychom porovnali výsledky v meziročním srovnání. 

CTR - základní stavební kámen PPCčkařů

Jako první srovnávací metriku jsme vybrali proklikovost – CTR. Ve všech porovnávaných měsících došlo k jeho zvýšení. A to následně:

 • Březen – +18.75 %
 • Duben – +17,54 %
 • Květen – +14,68 %
 • Červen – +2,97 %

Pozice ve vyhledávání - proběhl očekávaný pokles?

Na CTR má samozřejmě vliv více faktorů než jen uspořádání výsledků vyhledávání. Kromě samotného znění inzerátů především jeho pozice. Změny v meziročním srovnání:

 • Březen – -0,5
 • Duben – -0,2
 • Květen – -0,3
 • Červen – -0,7

Došlo tedy k poklesu pozic.

Danou změnu ovšem nezapříčinilo - pouze - odstranění pravého sloupce a následující změna biddování konkurence. Klient byl spokojen s objemem tržeb generovaných PPC reklamou, ale žádal snížení nákladů investovaných do placené inzerce. Během celého roku jsme tedy optimalizovali kampaně s primárním cílem – snížení PNO. Pro úplnost analýzy jsme ještě tedy porovnali cenu za proklik – CPC.

CPC - zdražili jsme nebo ne?

Výsledek meziročního srovnání byl následující:

 • Březen – -43,39 %
 • Duben – -31,31 %
 • Květen – -35,08 %
 • Červen – -42,92 %

Výsledek ceny za proklik je v rozporu s původními hypotézami, že omezení počtu placených pozic povede k navyšování ceny za proklik. Respektive je neprokazatelný, jelikož veškerou optimalizaci jsme prováděli bez použití AdWords experimentu.

Shrnutí

Poté, co Google změnil vzhled SERPu, jsme u analyzovaného AdWords účtu zjistili zvýšení CTR. Tento efekt není ojedinělý. Byl ověřen u více studií. Například: 

Vliv opatření na pozice a cenu prokliku se nám ale nepodařilo prokázat. Došlo sice ke snížení pozic inzerce, ale zároveň ke snížení ceny za proklik. To je v rozporu s původní hypotézou, že odstranění pravého sloupce bude mít spíše opačný účinek.

Není vaše PPC inzerce efektivní? Rádi vám stávající kampaně zrevidujeme a navrhneme optimální přizpůsobení vašich reklam.

 

Nemáte čas brouzdat internetem?