Cachování obsahu webu

31. 8. 2015
4 min

Cachování je technologie, kdy se složité operace (např. Komplikované dotazy na databázi), opakující se příliš často, uloží jako statický obsah do paměti na určitou dobu, dobrým příkladem může být zobrazení všech zlevněných položek v e-shopu. Dotaz na databázi pro zjištění všech těchto položek může být ohromně komplexní, proto je dobré řešení tuto akci provést pouze jednou a její výsledek uložit na několik hodin.

Pokud tento seznam položek chceme v budoucnu znovu, výsledek se pouze načte z cache a ne opět z databáze, čímž můžeme výrazně urychlit načítání, které je tak důležité pro vyhledávače i uživatele. Necháte-li totiž uživatele delší dobu čekat, vzdá to a plynule přejde na e-shop konkurence.

Zdroj: designwebkit.com

Nevýhodou cachování je neaktuálnost obsahu, který se z cache načítá. Tomuto můžeme zabránit tím, že vždy po aktualizaci obsahu (např. po uložení položky v administraci) cache smažeme, takže se složitá operace provede znovu a do cache se poté uloží nový obsah.

Co je tedy vhodné cachovat?

Prakticky jakoukoliv operaci, která trvá delší dobu a dává nám stejný výsledek – seznam položek v kategoriích, informace o uživateli atd. Na druhou stranu zase nemůžeme cachovat obsah, který se neustále mění, například výpis komentářů u položek a podobně. Cachováním takového obsahu by došlo ke ztrátě aktuálnosti dat, což nemusí být příjemné. Z toho tedy plyne, že je vždy nutné dobře se rozmyslet, co se cachovat bude a co ne.

Zdroj: eukhost.com

Závěrem tedy - cachování nám šetří čas, ale může přinášet i nějaké komplikace a ne vždy se vyplácí. Na druhou stranu, tam, kde je vhodné, cachování může několikanásobně zrychlit načítání vašeho e-shopu či webových stránek.

Víte, jak je na tom váš eshop?  

#UX
Nemáte čas brouzdat internetem?