Zákonné požadavky na provozování e-shopu

3. 5. 2012

V České republice aktuálně působí více než 21 000 krabicových i zakázkových internetových obchodů, které ročně vygenerují tržby za 37 miliard korun. Většina e-shopů je provozována prostřednictvím živnostenského oprávnění, často na bázi „garážového prodeje“ – přímo z domu živnostníka. Velká část majitelů internetových obchodů porušuje nevědomky zákon – na webu nemají uvedeny všechny potřebné informace. Tím se vystavují riziku pokuty až 50 000 Kč ze strany České obchodní inspekce či Organizace na ochranu spotřebitelů. Pojďme si projít potřebné zákony dříve, než bude pozdě.

 

1. Nezbytné informace v e-shopu

Kompletní informace jsou na e-shopu důležité nejen z hlediska zákona, ale i z hlediska důvěryhodnosti internetového obchodu u zákazníka. Málokdo je ochoten nakoupit, nezná-li od koho si zboží kupuje, kolik zaplatí za poštovné či jaké jsou obchodní podmínky upravující například reklamace. Internetový obchod by měl obsahovat minimálně tyto informace:

  • Kompletní identifikační údaje provozovatele internetového obchodu (oficiální obchodní název společnosti či fyzické osoby, kompletní adresa – sídlo či bydliště, IČ, kontaktní údaje – poštovní adresu pro doručování, telefonní číslo a emailovou adresu, údaj o zápisu do obchodního rejstříku)
  • Název a charakteristika zboží či služeb
  • Konečná cena zboží či služby včetně všech daní a poplatků
  • Informace o způsobu platby a doručení včetně cen
  • Právo zákazníka na odstoupení od smlouvy
  • Podmínky a délka platnosti záruky
  • Podmínky pro zrušení smlouvy
  • Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory atd., v obchodních podmínkách je vhodné ošetřit, že si je kupující platí sám)
  • Doba, po kterou zůstává v platnosti nabídka nebo ceny zboží či služeb
  • Údaje o kontrolním orgánu, podléhá-li činnost dodavatele režimu povolování (pokud obchod prodává specifické zboží )

2. Ochrana osobních údajů

Ve většině případů provozovatel e-shopu umožňuje registraci do svého internetového obchodu. Registrací zákazníka začíná provozovatel shromažďovat databázi osobních údajů a tudíž musí splavňovat zákon o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. V kroku dokončení objednávky by tedy mělo být tlačítko, jehož zaškrtnutím dávají zákazníci souhlas se zpracováním osobních údajů. Na e-shopu by měl provozovatel mít vystavěné informace za jakým účelem a v jakém rozsahu bude informace zpracovávat, identifikaci správce osobních údajů a informaci o možnosti odstranění zákazníkových údajů z databáze. Provozovatel internetového obchodu se musí zaregistrovat jako správce osobních údajů u Úřadu na ochranu osobních údajů.

3. Rozesílání akčních nabídek prostřednictvím emailu

Pokud provozovatel hodlá rozesílat svým zákazníkům akční nabídky prostřednictvím emailových kampaní, měl by o této skutečnosti obeznámit zákazníky v obchodních podmínkách, které zákazník schvaluje při objednávce zboží a tím dává souhlas k zasílání zpráv. Emailová zpráva by měla obsahovat prohlášení, že jde o obchodní sdělení, možnost jednoduchého odhlášení od rozesílky a také identifikaci samotného odesilatele.

Více o této problematice si může ze přečíst ve článku.

Nemáte čas brouzdat internetem?