Podvodníci ví, jak na Vás

11. 7. 2012
5 min

Řekněme, že vlastníte třeba doménu www.opasky-koutny.cz a na ní úspěšně provozujete e-shop na klíč. Najednou Vám nečekaně zavolá udýchaná a vystrašená operátorka a sehraje velice přesvědčivé divadlo. Někdo si prý chce zaregistrovat skupinu domén podobných té Vaší. Hodná operátorka dostala strach, že se jedná o podvodníky a tak objednávku pozdržela o pár minut. Vy tak máte poslední šanci si domény zaregistrovat na poslední chvíli a podvodníkům tak vypálit rybník. Cena? Směšná. Deseti a vícenásobek běžné ceny registrace domény. To poslední Vám ale má dojít až v okamžiku, kdy je pozdě.

Může Vám vlastník podobných domén ublížit?

Může. Řekněme, že si na doméně www.opasky-koutny.net nebo .com vytvoří obsah, který bude podobný Vašemu, ale bude Vaši firmu poškozovat uvedením nepravdivých údajů. Otázkou je, jestli by to někomu stálo za tu práci a vynaložené prostředky. Pokud ale vlastníte hodně známou doménu a Vaše firma má jméno, může si Vaše konkurence prostě přesměrovat podobné domény přímo na svoje projekty a tím Vás okrást o pár zákazníků. Doménoví spekulanti jsou velice rychlí a jakmile se na veřejnosti začne mluvit o něčem, z čeho by časem měla vzniknout internetová stránka, snaží se zaregistrovat si ji první a prodat ji s mnohonásobným ziskem.

Co proti tomu dělat?

Skutečná cena registace jedné domény se pohybuje v rozmezí desítek korun až zhruba dvou stokorun za rok. Registrací domén se zabývá řada firem a konkurence tak tlačí ceny k naprostému minimu. Pokud chcete pomoci návštěvníkům, kteří si nejsou schopní zapamatovat, jestli je Vaše adresa opasky-koutny, nebo koutny-opasky, registrujte si podobně znějící domény zavčasu sami. Vyhnete se tak mimo jiné i této možnosti, že Vás někdo v budoucnu bude chtít podvést nebo poškodit. Rozhodně nic neřešte ve spěchu po telefonu a nikomu neříkejte žádné údaje. Všechny informace si pečlivě ověřte, můžete například zavolat nám.

Už se Vám to stalo a faktura již leží na Vašem stole?

Možnost obrany proti této formě podvodu je minimální, bohužel. Právní řád a policie nikdy s vývojem technologií nedržely příliš krok a tak máte opět smůlu. Podle Občanského zákoníku, § 53 v článku 1 je platná i jakákoliv smlouva uzavřená ústně po telefonu. Hrát mrtvého brouka nemá valnou cenu, najdou si Vás a budou mít v ruce insolvenční návrh, exekuci a podobné nepříjemnosti. Na pomoc ČOI můžete taky zapomenout, protože ta neřeší smlouvy mezi dvěma podnikatelskými subjekty, jen ty, kde je na jedné straně konzument.

Určitou naději dává § 49 Občanského zákoníku (zákon č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů), jež stanoví, že: „Právní úkon je neplatný, jestliže jej jednající osoba učinila v omylu, vycházejícím ze skutečnosti, jež je pro jeho uskutečnění rozhodující, a osoba, které byl právní úkon určen, tento omyl vyvolala nebo o něm musela vědět. Právní úkon je rovněž neplatný, jestliže omyl byl touto osobou vyvolán úmyslně“

Nemáte čas brouzdat internetem?