Partneři

20. 7. 2015

Od roku 2002 patříme mezi přední dodavatele  e-commerce  řešení v ČR. Jsme ryze českou společností se zájmem o  globální zlepšování kultury online prodeje  . Naši obchodní partneři se nemusí zavazovat k žádným objemům prodeje a ani jim nestanovujeme hranice působení. Je-li spolupráce úspěšná, je přínosná pro všechny zúčastněné strany. Obchodní partneři jsou rozděleni do tří skupin dle úrovně certifikace a dosaženého množství úspěšných obchodních případů. S novým partnerem zahajujeme spolupráci vždy od úrovně Prodejce.

 

Prodejce

Registrovaným obchodním partnerem společnosti  IT STUDIO  s.r.o. se může stát fyzická nebo právnická osoba podnikající v oboru souvisejícím s produkty naší společnosti. Prodejce je oprávněn obchodovat s našimi produkty vlastním jménem nebo předat klientům doporučení k využití služby CentralNews. V případě uzavření obchodního případu objednávkou má Prodejce  nárok na odměnu 10 % pro prvních 5 objednávek  . Odměna pro každou další objednávku je 20%.

Jak se stát prodejcem?

Zašlete nám kopii některého z těchto dokladů: výpis z živnostenského rejstříku, výpis z obchodního rejstříku. Potvrzení o přijetí žádosti a o navázání obchodního partnerství obdržíte písemnou formou nebo e-mailem společně s dalšími informacemi. Kontaktní e-mail pro obchodní partnery:   partner@itstudio.cz

Certifikovaný obchodní partner

Certifikovaným obchodním partnerem společnosti IT STUDIO s.r.o. se může stát fyzická nebo právnická osoba podnikající v oboru souvisejícím s produkty naší společnosti, která prokázala své dovednosti ve sjednání  minimálně 10 objednávek  služby  CentralNews  a druhou podmínkou pro získání certifikace je úspěšné splnění zkoušky o email marketingu  (realizujme online) ověřující znalost email marketingu pro možnost odborné konzultace klientům.

Certifikovaný obchodní partner má  nárok na odměnu 20 %  pro prvních 10 objednávek uskutečněných po obdržení certifikace. Odměna pro každou další objednávku je 30 %.

Certifikovaný partner GOLD

Certifikovaným partnerem GOLD se může stát fyzická nebo právnická osoba podnikající v oboru souvisejícím s produkty naší společnosti, která prokázala své dovednosti ve sjednání minimálně 20 objednávek služby CentralNews. Druhou podmínkou pro získání certifikace je úspěšné splnění zkoušky o email marketingu (realizujme online) ověřující znalost email marketingu pro možnost odborné konzultace klientům.

Certifikovaný partner GOLD má nárok na odměnu 25%  pro prvních 10 objednávek uskutečněných po obdržení certifikace. Odměna pro každou další objednávku je 35%.


Nemáte čas brouzdat internetem?