Novinky v produktových kampaních AdWords

20. 2. 2014
5 min
Existují segmenty na trhu, kde je název výrobku marketingově stejně zajímavý, jako jeho obecné zařazení do skupiny nebo spojení se značkou. Zejména v oblastech, kde do propagace nových výrobků sám výrobce investuje nemalé peníze, by byla chyba zvýšenou poptávku po konkrétních modelech produktů nevyužít. Velice úspěšným nástrojem se pro tuto formu podpory prodeje ukazují reklamy s produktovými informacemi v systému AdWords.

Trend, který jako obvykle odstartoval v anglofonních zemích, se do České republiky dostal navzdory malé velikosti našeho trhu velice rychle. Produktové kampaně, nebo kampaně s produktovými informacemi, z angličtiny zkráceně PLA (Product Listing Ads) umožňují cílit inzeráty na klíčová slova související přímo s daným produktem a dosáhnout tak zobrazení nabídky na konkrétní produkt velice cílené skupině uživatelů vyhledávače. Ruku v ruce s tímto přesným zacílením jdou vysoké míry prokliku (CTR) a vysoké procento objednávek, neboli konverzní poměr.
 

Jak produktové kampaně v AdWords fungují

Už před řadou let někteří vizionáři reklamního trhu zmiňovali, že reklamy ve vyhledávací síti systému AdWords, které by byly zaměřené jen na konkrétní výrobek, by byly velice efektivní. Ručně si připravovat reklamní sestavy pro stovky výrobků snad ještě lze, ale hodnotit jejich výkonnost, nastavovat ceny a zpětně stahovat vyprodané zboží už je prostě příliš mnoho práce. A to ani nemluvíme o obchodech, které nemají produktů stovky, ale desítky tisíc. Čekalo se na systém, který produktové kampaně zastřeší a on přišel – Google Merchant, v češtině nazvaný Google nákupy umožnil pravidelný import datového feedu přímo z eshopu do AdWords, ale prakticky žádnou správu vzniklých kampaní zaměřených na všechny výrobky uvedené ve feedu. Už první výsledky ukázaly zajímavá čísla, ale stále to prostě nebylo ono. Přístup ze strany AdWords neposkytoval zdaleka dostatek informací ani možností vyhodnocení a právě na tuto část řízení kampaní se Google nyní zaměřil a přinesl celou řadu novinek.


 

Jak budou produktové kampaně fungovat v nejbližší době

To, co by člověk ke správě kvalitní produktové kampaně mohl potřebovat, tak přináší až velká série rozšíření, která byla v zahraničí prezentována před koncem roku a náš trh se dostává nyní. Strukturované informace ve feedu pro Google Nákupy se samy rozepisují v souvisejícím nastavení kampaní AdWords jako skupiny a podskupiny výrobků, názvy produktů, značky a třeba i volitelné štítky, které budou do budoucna při správě rozsáhlých kampaní hrát velkou roli. Umožňují tak téměř libovolné třídění obsahu obchodu v kampaních AdWords nejen při nastavování cen, ale hlavně i při vyhodnocování výsledků a následných úpravách.
 

Zpětné vyhodnocení, benchmarky a úpravy cen

Pravá zábava však nastává až s daty z ostrého provozu Vašich kampaní. S dostatkem informací nebude problém vyloučit z kampaní výrobky, které nepřitahují zákazníky a jiným pomoci třeba zvýšením nabídky za proklik. Výkon kampaně lze sledovat na klasických metrikách AdWords (počet impresí, počet prokliků, CTR, maximální a průměrná CPC) a to na úrovni jednotlivých produktů i všech nadřazených kategorií.
Velice vítaným prvkem vyhodnocení, ale i plánování kampaní s produktovými informacemi, je možnost porovnání s výkonem obdobného zboží Vaší konkurence pomocí tak zvaných benchmarků. Data, která získáváte o své nejbližší konkurenci v daném segmentu trhu, jsou samozřejmě segmentovaná, zprůměrovaná a anonymní. Srovnáním dosavadních výsledků s průměrem na trhu ale zdaleka nekončíme. Systém umožňuje předpovídat počty impresí podle ceny, kterou navrhnete za proklik, tedy stejně jako jsme si zvykli v nastavení běžných kampaní AdWords s klíčovými slovy.

Máte zájem o nastavení a optimalizaci produktových kampaní? Kontaktujte nás ještě dnes!
Nemáte čas brouzdat internetem?