Novinka: Počítané metriky v Universal Analytics

25. 10. 2015
5 min

Google se rozhodl analytikům používajícím Universal Analytics ulehčit práci. Prozatím zkušebně (beta verze)  postupně v jednotlivých účtech spouští tzv. "calculated metrics" - tedy počítané metriky. Ty vám umožňují pomocí snadných vzorečků téměř libovolně kombinovat existující metriky a tím dostávat metriky nové. Například tak nově můžete v přehledech vidět průměrnou hodnotu jednoho uživatele (v Kč), marže, nebo převod měn. Nově si také zobrazíte různé výkonové metriky, jakými je zisk či ROI – to však až v případě že do GA posíláte náklady.

Tvorba počítaných metrik

Počítané metriky se vytvářejí samostatně pro každý sběr dat. Pozor však, že Google velmi nevhodně zvolil počet počítaných metrik, které si můžete vytvořit a omezil jejich množství na pouhých 5 (v placených Google Analytics to je 50 metrik).

Postup

  • Kliknete na Správce
  • Přejdete do sloupce Výběr dat
  • Pod Nastavením elektronického obchodu vyberete počítané metriky
  • Zvolíte Nové počítané metriky
  • Vytvoříte novou počítanou metriku

Abyste mohli počítanou metriku vytvořit, musíte postupně zadat hned několik vlastností/parametrů.

počítané metriky

Postupně zadejte

  • Jméno – viditelné v reportech
  • Externí jméno – jméno pro externí aplikace
  • Datový typ – celé číslo, procento, čas,…
  • Vzorec – zatím vzorce zvládají operátory plus (+), mínus (-), děleno (/), krát (*), závorky a konstantní čísla

Příklady použití od Google

Nápověda Universal Analytics uvádí dva konkrétní příklady.

Tržby za uživatele

tržby za uživatele

Převod měny

převod měny

Zdroj: Google
Nemáte čas brouzdat internetem?