Jak se vypořádat s Cookies?

24. 9. 2015
4 min

Možná jste zpozorovali, že se něco děje ve světě internetového obchodování s tzv. cookies. Je to skutečně tak. Dle nařízení EU by nově i české eshopy měly informovat uživatele o tom, že data z cookies sbírají a mít ke sbírání jejich souhlas. Co s tím?

Co je to Cookies?

Cookies jsou krátké textové soubory, jež vytváří server a ukládá je ve vašem počítači skrze prohlížeč. Když se pak na nějaké webové stránky opakovaně vrátíte, prohlížeč identifikuje a pošle uloženou cookies na server. Tím od vás dostane všechny informace, jež dříve uložil. Tyto informace se pak například využívají při online marketingu pro efektivnější cílení reklamy.

Proč musíte mít souhlas návštěvníků?

Google, dle svých slov, v rámci většího bezpečí uživatelů, nově vyžaduje od provozovatelů eshopů, aplikací a webů, aby měli souhlas návštěvníků se sbíráním informací z jejich Cookies. Zároveň se tak snaží vyhovět legislativě EU, zejména směrnici o soukromí a elektronických komunikacích. Jelikož jsme jako stát signatáři Lisabonské smlouvy, musíme i my tuto směrnici transponovat do českého práva, byť se finální podoba nové legislativy může stát od státu lišit.

Tou nejdůležitější pasáží celé směrnice je: „Členské  státy  zajistí,  aby  uchovávání informací nebo získávání přístupu k již uchovávaným informacím bylo v koncovém zařízení účastníka nebo uživatele povoleno pouze pod podmínkou, že dotčený účastník či uživatel poskytl svůj souhlas poté,  co  mu  byly  poskytnuty  jasné  a úplné  informace v  souladu  se  směrnicí  95/46/ES,  mimo  jiné  o účelu zpracování. To nebrání technickému ukládání nebo takovému přístupu, jehož jediným účelem je provedení přenosu sdělení prostřednictvím sítě elektronických komunikací, nebo je-li to nezbytně nutné k tomu, aby mohl poskytovatel služeb informační společnosti poskytovat služby, které si účastník nebo uživatel výslovně vyžádal.“

Z toho plyne jasné doporučení na implementaci tohoto souhlasu metodou opt-in či opt-out, tedy tak, že návštěvníka svých stránek informujete o tom, že sbíráte informace z cookies s tím, že s jejich ukládáním uživatel musí sám souhlasit ještě před samotným uložením cookies v počítači uživatele.Nejjednodušší a prozatím Google dostačující je metoda opt-out. Zkrátka jen informujete návštěvníky o tom, že hold cookies sbíráte a nemazlíte se s nimi. Tuto variantu implementace zatím mají v hledáčku i velké společnosti. 

Příklady řešení souhlasu s ukládáním cookies

příklad sbírání cookies

další příklad cookies

Další příklady ze zahraničí ZDE.

Jak se s tím vypořádat?

Kontaktujte naše obchodní oddělení (obchod@itstudio.cz) a o zbytek se postaráme. Nasadíme na váš web či eshop potřebnou výzvu k souhlasu a tím vyhovíme platné legislativě.Nasazení je otázkou chvíle.

Další informace:

 

Nemáte čas brouzdat internetem?