Fakta a mýty o RTB

26. 3. 2014
5 min

RTB neboli real-time bidding je poměrně novou technologií umožňující efektivní zobrazování reklamy. Jedná se o aukci reklamních ploch v reálném čase, tzn. v momentě těsně před zobrazením.O RTB se šíří řada nepravd a nepřesností pramenící s nepochopení fungování systému. Pojďme se společně podívat, co to je RTB, jak se liší od oblíbenějších PPC kampaní, jak funguje a proč je vhodné jej začít využívat.
 

Jak to funguje prakticky

Reklamní plochy na stránce jsou při načítání vydraženy během několika milisekund nejlepšímu zadavateli vzhledem k uživateli, kterému se stránka načítá. Na straně zadavatele reklamy jsou zvolena různá kritéria cílové skupiny pro zobrazen í. Při načtení stránky pak systém RTB informace dostupné o konkrétním uživateli porovná s kritérii jednotlivých zadavatelů a zobrazí tu reklamu, která nejlépe odpovídá. V RTB systému lze využívat remarketing, výkonnostní kampaně hodnocené za proklik i brandové kampaně na základě zobrazení.

 

 A jak to naopak nefunguje?

 

 

1. mýt: RTB je drahé a pouze pro velké firmy

 

Stejně jako každá novinka na trhu i RTB bylo v počátcích drahé a dostupné pouze firmám s většími rozpočty. Díky rozšiřování sítě na straně nabídky se však prostředí stává konkurenčnějším a tím i otevřeným firmám s menšími rozpočty pro reklamu. Všeobecně se může zdát, že RTB je dostupné jen velkým hráčům především z toho důvodu, že největšími klienty jsou právě velké firmy – to ale nebrání těm menším, aby systému RTB využívali.

 

2. mýt:Nelze zjistit, kde se zobrazují moje reklamy

 

Ano i ne. Míra transparentnosti závisí na konkrétním prodejci reklamní plochy. Samozřejmě existují i tací, od nichž se získáte informace pouze na úrovni statistik z kampaní, nicméně obecně platí, že RTB je jedním z 

nejtransparentnějších způsobů nákupů médií. 

Většina prodejců, především těch větších, se pyšní tím, že Vám dodají podrobný report zahrnující konkrétní doménu a umístění reklamy.

 

 

3. mýt: Reklamní plochy RTB jsou především na neznámých stránkách

 

 

Tak jako v předchozím případě se vyskytují i prodejci pochybné kvality. Z dlouhodobého hlediska ale takové reklamní plochy nepřinášejí nikomu zisk, a proto nabídkové i poptávkové platformy společně pracují na jejich odstranění.

 

 

4. mýt:RTB je to stejné co retargeting

 

 

Real-time bidding systém lze využít několika způsoby. Zacílení na zákazníky, kteří se již dříve pohybovali na našem webu, je jen jedním z nich. V podmínkách českého trhu je však tato možnost nejčastěji realizovaná, nicméně samotný remarketing lze provozovat v několika systémech bez vazeb na RTB.

 

 

5. mýt: RTB funguje pouze s dostupnými cookies

 

 

Využívání souborů cookies je jen jedním ze způsobů cílení v RTB systémech. Informace obsažené v cookie souborech jsou kvalitní základnou pro cílení na uživatele na základě toho, co na internetu vyhledávají. Bez dat obsažených v těchto souborech se dá standardně cílit na základě cílového publika a obsahu webu, kde se reklama zobrazuje.

Máte zájem o více informací o RTB? Kontaktujte naše specialisty.
 
Nemáte čas brouzdat internetem?