Efektivní cílení reklam v systému Sklik

20. 2. 2014
6 min
Vývoj na trhu display PPC reklamy vede ke snahám o co nejpřesnější zacílení reklam, zvýšení míry prokliku a konverzních poměrů. Reklamu na ruční nářadí bylo vždy nejefektivnější zobrazit na kutilské poradně a dětské oblečení na diskusních fórech pro maminky. Zdaleka největší zásah ale nemají na českém internetu specializované weby, ale velké portály s všeobecnou náplní, tedy zpravodajství a zábava. Nově uvedený retargeting Sklik vychází z logiky přesného zacílení reklam na zájmové skupiny a konkrétní osoby, a to i v prostoru tematicky nevyhraněných reklamních ploch velkých portálů. Výsledek? Nižší náklady a vyšší zisky.
Retargeting je způsob, jak cíleně zobrazit reklamu lidem, kteří ji navštívili Váš web, měli zboží v košíku a nekoupili, nebo již koupili, ale mohli by potřebovat související zboží, případně zboží stejné, pokud má okamžitou spotřebu. Identifikace zákazníka probíhá opět pomocí souborů cookies v prohlížeči a je opět zcela anonymní v souladu s platnými zákony. O tom, jaká reklama se jaké skupině návštěvníků zobrazí, potom rozhoduje kvalifikovaný úsudek toho, kdo celý systém nastaví.

Do webu je potřeba přidat retargetingový kód

O pohybu návštěvníků strukturou Vašeho webu Vám zprostředkuje informace speciální kód, který je potřeba před začátkem používání retargetingu vložit do všech stránek webu, které chcete sledovat. V případě, že sledujete návštěvníky napříč strukturou velkých webů, jako jsou třeba eshopy, kód se zpravidla umisťuje na takové místo, které je všem stránkám společné, třeba patička stránky. Retargetingový kód vygenerujete ve svém účtu Sklik a je unikátní pro každý účet. Pomocí tohoto měřícího kódu je možné návštěvníky Vašich stránek třídit v účtu Sklik do retargetingových seznamů. Související soubory cookies mají platnost 540 dní, pro zobrazování vybraných reklam to ale nicméně není určující, jak si řekneme později.

Retargeting kod

 

Co jsou to retargetingové seznamy

Pro zacílení konkrétních reklam konkrétním osobám si musíte rozdělit návštěvníky do skupin, tedy udělat si v nich pořádek. Identifikace návštěvníka se skupinou probíhá splněním podmínek – zobrazením určitých url adres. V systému Sklik se přehledným způsobem nabízí nastavení jednoduchých pravidel, které později na základě zkušeností můžete kombinovat. Skupinu v rámci retargetingového seznamu můžeme vytvořit jednoduše ze všech návštěvníků, kteří navštíví jedno oddělení, nebo podmínku upřesnit sloučením s dalším pravidlem pomocí logických operátorů AND (obě podmínky platí), OR (alespoň jedna podmínka platí) a NOT (tato podmínka neplatí). Tím, že lze do podmínky vložit kromě kompletní url adresy i její fragment, třeba nadřazené oddělení, mohou vzniknout velmi přesně strukturované skupiny návštěvníků pro další práci.
Při zřizování nového seznamu lze zvolit založení prázdné skupiny, nebo do něj zpětně zařadit všechny návštěvníky, kteří daná pravidla splnili ode dne vložení měřícího kódu. Rovněž lze skupiny uzavřít a zamezit přibývání dalších členů, nebo je poté opět otevírat. Zařazení návštěvníka do skupiny je možné (a dokonce žádoucí) omezit počtem dnů. Pomocí tohoto posledního pravidla tak oslovujete svojí reklamou pouze takové návštěvníky, kteří mají Vaše stránky ještě v živé paměti, třeba 30 dní, protože zobrazovat určité reklamy lidem, kteří u Vás byli před třeba půl rokem, postrádá smysl tolik diskutovaného zacílení.
 

Retargetingové kombinace

Z důvodů, které si uvedeme v tomto odstavci, je výhodné vytvářet retargetingové seznamy spíš jednoduchými pravidly, aby se zachovala jejich použitelnost v různých situacích, které mohou nastat později. Další možnosti kombinací totiž nastávají nad úrovní jednotlivých seznamů, které je možné opět sčítat a odčítat pomocí logických proměnných AND, OR nebo NOT. Stránky nápovědy Sklik uvádějí jeden příklad za všechny – možnost oslovit určitou reklamou zákazníky, kteří provedli nákup před sedmi až čtrnácti dny, tedy ne dříve ani později. Pravidlo nelze vytvořit na úrovni skupin, ale pouze jejich odečtením, tedy odečtením skupiny, do které jsou zařazeni zákazníci nejdéle sedm dní, od druhé, kde jsou řazeni nejdéle čtrnáct dní. Pravidlo, pomocí kterého oslovíte pouze týden až 14 dní staré zákazníky, poté můžete na libovolně dlouhou dobu spojit s další skupinou, třeba s lidmi, co nakoupili v oddělení cukrovinek, praček, nebo podle libosti.

 

 

 

Výhody a omezení v použití retargetingu

Retargetingové reklamy se zobrazují pouze v obsahové síti, kde o svoji pozici bojují s reklamami mimo tento systém. Vzhledem k relativně vyšší ceně prokliku, ale i mnohem vyššímu předpokládanému prokliku, se dá očekávat, že budou v zobrazení dostávat retargetingové reklamy celkem rychle přednost. To je tedy výhoda, která ze systému plyne již od samotného spuštění.

Cílení retargetingových reklam není možné v Skliku nijak dále omezovat nad rámec zmíněného nastavení, tedy metodami, na které jsme byli zvyklí u reklamy ve vyhledávací síti, nebo u klasické reklamy v obsahové síti. Další cílení, které je teoreticky možné dnes pro retargetingovou reklamu zadat na úrovni celé kampaně se tak pravděpodobně mine účinkem, nebo povede ke komplikacím.

Máte zájem o nastavení a optimalizaci retargeting kampaní? Kontaktujte nás ještě dnes!
Nemáte čas brouzdat internetem?