Apek - certifikace - jak může pomoci s podnikáním?

30. 6. 2015
5 min
Apek Certifikace je proces hodnocení e-shopu podle  Certifikačních pravidel , jehož úspěšným završením je vydání certifikátu. Certifikace dle pravidel APEK je vhodnou cestou pro získání důvěry stávajících i potenciálních zákazníků.
 

E-Commerce Certifikace

Aby se zákazník stal loajálním (nakupoval u vás pravidelně), musí být spokojen s vašimi službami a musí vám důvěřovat. Ke zvyšování důvěryhodnosti by měl napomoci také certifikát Asociace pro elektronickou komerci (APEK), která dle jasně stanovených pravidel uděluje "punc kvality" českým eshopům. Jaké jsou základní požadavky APEK pro získání certifikace?

Co musí splňovat elektronický obchod

 • Úplné a pravdivé informování spotřebitele o provozovateli internetové obchodu (sídlo obchodníka, kontakty na odpovědné osoby, apod.). 
 • Úplné a pravdivé informování o zboží a cenách, včetně všech poplatků. 
 • Jakým způsobem probíhá nákup (nákupní řád, obchodní podmínky) 
 • Důležité informace o vyřízení objednávky (způsob dodávky, možnosti placení, cena poštovného a balného). 
 • Informace o tom, jak probíhá reklamace (reklamační řád). 
 • Komunikace se zákazníky (odpovídá na e-maily, telefonáty, ap.) 
 • Splňuje zákonné požadavky, dané zejména směrnicemi Evropského parlamentu a Rady, občanským zákoníkem a dalšími normami.
Zdroj: www.apek.cz
 
 

Jak certifikace probíhá?

Celý proces certifikace je rozdělen do dvou logických částí. první z nich je legislativní. Druhá se týká kvality. 
 

Legislativní část certifikace APEK

 • Audit informací poskytovaných na webových stránkách obchodu (informace o společnosti, kontakty, obchodní podmínky či nákupní řád). 
 • Kontrola probíhá dvoukolově – po prvním auditu obdrží obchodník seznam nedostatků k odestranění. Po provedení úprav probíhá druhé kolo a po jeho úspěšném dokončení je udělen obchodníkovi certifikátu.
 • Kompletní certifikační pravidla pro legislativní část ke stažení  zde .

Část kvality certifikace APEK

 • Hodnocení kvality nákupního procesu a e-shopem nabízených služeb včetně tzv. mystery shoppingu.
 • Probíhá pouze jednokolově. Obchodník obdrží procentuální hodnocení, ale pro udělení certifikátu je klíčová spodní hranice. Získaná procenta nejsou zveřejněna.
Zdroj: www.apek.cz

 

Aby byly naše informace k certifikaci APEK kompletní, musíme na závěr dodat, že certifikace není zadarmo. Cena za certifikaci je rozdělena na částku pro členy asociace a pro nečleny. Zároveň je rozdíl mezi novou certifikaci, která má platnost 1 rok a obnovením certifikace.

 

Velké plus pro Váš marketing

Certifikaci je možno využít okamžitě k podpoře vašeho online podnikání. Vlastnictvím certifikátu totiž svým zákazníkům garantujete kvalitu a etické chování, které podpoří budování důvěry a loajality mezi vašimi zákazníky. Mimo jiné tak jde také o jasnou konkurenční výhodu, která se může stát součástí rozhodovacího procesu potenciálních zákazníků.

  

Proč právě APEK?

APEK v České republice patří mezi nejuznávanější certifikační autority v oblasti e-commerce. Členství v asociaci nespočívá jen v tom, že si na svých stránkách vystavíte příslušný certifkát. Jde totiž o rozsáhlou podporu kompletní členské základě APEK, která například spočívá v organizaci odborných seminářů a konferencí, určených výhradě členům APEKu. Jelikož je podle nás sdílení a předávání informací , zvláště v dnešní době, jedním z klíčových faktorů úspěchu, rozhodli jsme se s Asociací pro elektronickou komunikaci navázat spolupráci i my. 
 

IT STUDIO partnerem APEK

Po vzájemné domluvě jsme se nově stali partnery APEK. Díky tomu můžeme své znalosti a poznatky z praxe předávat dál, přímo majitelům eshopů z řad členů Asociace. Pravidelně pro ně budeme na půdě Masarykovy univerzity v Brně organizovat přednášky a setkání. Ta budou probíhat ve vědeckotechnickém parku a inkubátoru při Fakultě informatiky - budově  CERIT .

 
Nemáte čas brouzdat internetem?