Časté chyby v obchodních podmínkách e-shopů

30. 10. 2013

Dostane-li se se k České obchodní inspekci (ČOI) jakýkoliv spotřebitelský podmět na internetový obchod (např. kvůli nedodání zboží či reklamaci), automaticky se provádí komplexní kontrola daného e-shopu. Ze statistik ČOI vyplývá, že až u 80 % kontrolovaných subjektů je zjištěna nějaká závada a nejčastějším zdrojem zbytečných komplikací jsou špatně formulované obchodní podmínky.

Na úvod je nutné konstatovat, že obchodní podmínky jakéhokoliv e-shopu v podstatě nejsou ničím zákonně povinným. Co však každý e-shop musí na svých stránkách kromě svého nabízeného zboží zveřejňovat, jsou jednak základní náležitosti smlouvy, v tomto případě dle Občanského zákoníku (dále jen OZ) např. název zboží, cena, dále záruční a reklamační podmínky a pak jisté povinné údaje, které stanoví zákon. Ten rovněž určuje, aby všechny poskytované údaje na webu byly stoprocentně pravdivé a hlavně jednoznačné. Pokud nejsou, vystavuje se prodejce riziku pokuty od České obchodní inspekce (dále jen ČOI).

Dalším velmi důležitým údajem je poučení o právu spotřebitele na odstoupení od smlouvy uzavřené prostřednictvím internetu do 14 dnů od převzetí plnění, a to bez důvodu a sankce. Pokud zde totiž není, automaticky platí, že spotřebitel může odstoupit od smlouvy až do 3 měsíců! Pokud v obchodních podmínkách již toto poučení je, pak je nutné jej správně formulovat. Dost často se uvádí, že jde o možnost „vrácení“ zboží do 14 dnů, nikoliv "odstoupení od smlouvy", často zde není citován správný paragraf OZ tedy § 53 odst. 7 a v neposlední řadě si prodávající vymiňuje nespočet podmínek pro tento způsob vrácení. Pozor však na to, že ne každá podmínka je pak v souladu s jinými zákonnými ustanoveními a ČOI každou takovouto nepřípustnou větu trestá. V tomto případě platí obecné pravidlo, raději toho uvádět méně, než je skutečně zapotřebí a zbytečně si s kladenými podmínkami nevymýšlet.

Častá věta v obchodních podmínkách e-shopu pak bývá „v případě nesplnění některé z podmínek (které si v souvislosti s právem na odstoupení prodávající vymíní), nebude prodávající akceptovat odstoupení od smlouvy“. Znovu pozor. Neakceptace zákonného práva kupujícího je opět porušením zákona. Kupující má toto právo vždy, otázkou pak je, jakým způsobem jej uplatní a zda poskytne dostatečnou součinnost, zda zboží vrátí kompletní, nepoškozené apod.

Chcete-li se dozvědět víc, jak je to např. s případy, kdy si kupující dělá z e-shopu půjčovnu a vrací zboží používané, nekompletní či poškozené, přičemž prodávající odmítá vrátit celou částku za zboží, anebo si jako provozovatel e-shopu nevíte rady s problémovým zákazníkem, který si objednávané zboží záměrně nevyzvedává a vám tak vznikají zbytečné náklady, neváhejte využít služeb a naší právní poradny - viz náš minulý článek.

Máte zájem o bližší informace? Kontaktujte nás.

Nemáte čas brouzdat internetem?